Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2006-07-10
Date of announcement:
2006-05-04
Date of expiry:
2011-10-07
Remarks:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 38a, 39 i 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49)
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Consolidated for (1)
European directives (2)