Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2008-10-24
Date of announcement:
2008-10-13
Date of entry into force:
2008-11-08
Date of binding force:
2008-11-08
Date of repeal:
2009-10-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)