Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2008-12-12
Date of announcement:
2008-12-10
Date of repeal:
2016-01-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)