Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2010-03-29
Date of announcement:
2010-03-22
Date of entry into force:
2010-03-29
Date of binding force:
2010-03-29
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)