Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2010-06-17
Date of announcement:
2010-06-11
Date of entry into force:
2010-06-17
Date of binding force:
2010-06-17
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)