Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2010-07-20
Date of announcement:
2010-06-25
Date of entry into force:
2010-10-21
Date of binding force:
2010-10-21
Issuing authority:
  • SEJM
The legislative process (1)
Amended acts (3)
References (1)