Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-08-25
Date of announcement:
2011-08-16
Date of entry into force:
2011-09-09
Date of binding force:
2011-09-09
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)