Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2011-04-06
Data wydania:
2011-03-15
Data wejścia w życie:
2011-04-21
Data uchylenia:
2012-05-16
Uwagi:
pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w par. 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)