Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-05-06
Data wydania:
2011-02-25
Data wejścia w życie:
2011-06-06
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 114 z wyj. art. 2- 5
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (1)