Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-06-14
Date of announcement:
2012-06-06
Date of entry into force:
2012-06-29
Date of binding force:
2012-06-29
Date of repeal:
2014-08-09
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 23 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1116)
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)