Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-07-23
Data wydania:
2013-07-03
Data wejścia w życie:
2013-08-07
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 1486
Organ wydający:
  • MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)