Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-11-28
Data wydania:
2014-11-27
Data wejścia w życie:
2014-12-01
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 113
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)