Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2015-07-28
Date of announcement:
2015-07-06
Date of expiry:
2017-10-31
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
European directives (1)