Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-10
Data wydania:
2015-05-27
Data wejścia w życie:
2015-08-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (31)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (5)