Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-08-08
Data wydania:
2016-07-06
Data wejścia w życie:
2016-08-23
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)