This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2017-08-30
Date of announcement:
2017-08-18
Date of entry into force:
2017-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (1)