Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-12-11
Data wydania:
2017-12-07
Data wejścia w życie:
2017-12-26
Uwagi:
§ 1: 1) pkt 1 lit. b w zakresie lp. 3 oraz pkt 4 lit. a tiret pierwsze, drugie, czwarte, piąte, szóste i siódme wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; 2) pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)