Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2017-02-14
Date of announcement:
2017-02-02
Date of legal status:
2017-01-31
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)