Wyszukiwanie

senatorowie

Liczba znalezionych aktów: 151.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 907 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2023 poz. 2235 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2022 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2022 poz. 1339 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2021 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2019 poz. 1956 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1506 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1799 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2018 poz. 1318 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2017 poz. 248 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2016 poz. 4 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1650 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2014 poz. 859 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 498 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 256 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 162 poz. 978 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 495 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 7 poz. 29 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2010 nr 139 poz. 937 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2084 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 158 poz. 1651 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1538 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1064 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
M.P. 2024 poz. 454 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wadima Tyszkiewicza
M.P. 2024 poz. 365 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wojciecha Skurkiewicza
M.P. 2024 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Krzysztofa Aleksandra Kukuckiego
M.P. 2024 poz. 134 obowiązujący Zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2023 poz. 1341 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2023 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Barbary Borys-Damięckiej
M.P. 2023 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Plury
M.P. 2022 poz. 539 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan
M.P. 2022 poz. 538 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego
M.P. 2020 poz. 10 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2019 poz. 1045 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa 2019-11-04
M.P. 2019 poz. 979 uchylony Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2019 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders
M.P. 2019 poz. 831 obowiązujący Uchwała nr 84/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2019 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Bielana
M.P. 2019 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jarosława Dudy
M.P. 2019 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Wiesława Kiliana
M.P. 2018 poz. 127 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego
M.P. 2018 poz. 126 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta
M.P. 2018 poz. 125 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń
M.P. 2017 poz. 417 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2017 poz. 416 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
M.P. 2016 poz. 768 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
M.P. 2016 poz. 382 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana
M.P. 2016 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego
M.P. 2016 poz. 85 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 78 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna
M.P. 2015 poz. 1284 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2015 poz. 1145 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2015 poz. 698 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2014 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej
M.P. 2014 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej
M.P. 2014 poz. 169 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I-VII kadencji
M.P. 2013 poz. 1008 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 141 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2012 poz. 109 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza
M.P. 2011 nr 117 poz. 1180 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 117 poz. 1179 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2011 nr 95 poz. 959 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 63 poz. 600 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 60 poz. 582 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2010 nr 91 poz. 1053 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Głowskiego
M.P. 2010 nr 89 poz. 1031 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2010 nr 59 poz. 780 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 53 poz. 721 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby
M.P. 2010 nr 38 poz. 536 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
M.P. 2010 nr 35 poz. 488 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego
M.P. 2010 nr 26 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca
M.P. 2010 nr 25 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Janiny Fetlińskiej
M.P. 2010 nr 25 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Krystyny Bochenek
M.P. 2010 nr 7 poz. 56 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
M.P. 2009 nr 76 poz. 941 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
M.P. 2009 nr 35 poz. 521 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
M.P. 2009 nr 17 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach
M.P. 2008 nr 38 poz. 338 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2008 nr 28 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza
M.P. 2007 nr 67 poz. 745 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2007 nr 58 poz. 658 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2005 nr 54 poz. 739 uchylony Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2005 nr 54 poz. 738 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w V kadencji Sejmu
M.P. 2005 nr 51 poz. 709 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2005 nr 35 poz. 479 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2004 nr 34 poz. 603 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 26 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 18 poz. 302 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2004 nr 10 poz. 158 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 37 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza
M.P. 2001 nr 36 poz. 577 uchylony Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich.
M.P. 2001 nr 29 poz. 497 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 25 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
M.P. 2001 nr 25 poz. 425 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 23 poz. 412 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 22 poz. 358 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 32 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 32 poz. 655 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 2000 nr 32 poz. 654 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu.
M.P. 2000 nr 18 poz. 396 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołu głosowania w obwodzie i protokołu wyników głosowania i wyniku wyboru senatora, stosowanych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 600 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1998 nr 2 poz. 33 obowiązujący Uchwała Prezydium Senatu z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów w razie zniszczenia lub zgubienia.
M.P. 1997 nr 85 poz. 850 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wyboru senatorów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 61 poz. 587 uchylony Uchwała Prezydium Senatu z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej oraz trybu postępowania i warunków wydawania jej duplikatu w razie zniszczenia lub zgubienia.
M.P. 1997 nr 57 poz. 551 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1997 nr 48 poz. 462 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim.
M.P. 1997 nr 43 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową zawartymi w oświadczeniach składanych przez kandydatów na posłów i senatorów Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowych komisji wyborczych.
M.P. 1997 nr 40 poz. 416 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów i protokołu rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 38 poz. 382 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu podpisów wyborców popierających kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 8 poz. 61 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.
M.P. 1997 nr 1 poz. 8 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
M.P. 1938 nr 268 poz. 626 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego o sprostowaniu omyłki.
M.P. 1938 nr 268 poz. 625 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 22 listopada 1938 r.
M.P. 1938 nr 264 poz. 620 Ogłoszenie o wyniku wyborów do Senatu.
M.P. 1937 nr 111 poz. 167 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1936 nr 107 poz. 194 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego o powołaniu Senatora
M.P. 1936 nr 67 poz. 136 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1936 nr 27 poz. 43 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 29 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 12 poz. 18 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 7 stycznia 1936 r.
M.P. 1935 nr 267 poz. 335 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 18 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 265 poz. 329 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 15 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 257 poz. 304 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1935 nr 219 poz. 251 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 23 września 1935 r.
M.P. 1935 nr 216 poz. 244 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru senatorów.
M.P. 1935 nr 37 poz. 54 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 1935 r. Nr 2574/35.
M.P. 1935 nr 4 poz. 3 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 1934 r. Nr. 2573/34.
M.P. 1933 nr 250 poz. 266 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną.
M.P. 1932 nr 294 poz. 342 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 1932 r. Nr 2522/32
M.P. 1932 nr 26 poz. 31 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 1930 nr 278 poz. 380 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 17 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 1930 r.