Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-08-08
Data wydania:
2018-08-03
Data wejścia w życie:
2018-08-23
Uwagi:
1) pkt 2 i pkt 3 lit. c tiret drugie, czwarte i szóste wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.; 2) pkt 3 lit. c tiret trzecie i piąte wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia, z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)