Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2018-12-07
Date of announcement:
2018-11-23
Date of expiry:
2020-09-28
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)