This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2019-09-05
Date of announcement:
2019-07-19
Date of entry into force:
2019-09-20
Remarks:
1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3 wchodzą w życie w zakresie: a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r., b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r., c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.; 2) art. 15-28 wchodzą w życie z dniem 6 marca 2021 r.; 3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51 wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
The legislative process (1)
Amended acts (14)
Executory orders (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (1)