Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-09-06
Data wydania:
2019-09-06
Data wejścia w życie:
2019-09-21
Uwagi:
1) § 1 pkt 1, w zakresie pkt 8 dodawanego w § 7 ust. 4 zmienianego rozporządzenia oraz § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) § 1 pkt 2 lit. d wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)