Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-05-08
Data wydania:
2019-04-04
Data wejścia w życie:
2019-05-23
Uwagi:
art. 5-11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13-19 wchodzą w życie w zakresie: 1) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r.; 2) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r.; 3) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (3)