Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-12-01
Date of announcement:
2020-12-01
Date of entry into force:
2020-12-02
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)