There are amending acts for this act.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2020-02-26
Date of announcement:
2020-02-13
Date of legal status:
2020-02-12
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Amendments after the consolidated act (2)