Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-03-21
Date of announcement:
2020-03-20
Date of entry into force:
2020-03-21
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)