Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-06-18
Date of announcement:
2021-06-15
Date of entry into force:
2021-07-01
Remarks:
par. 29 ust. 7 w zakresie potrącenia nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)