Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2021-07-29
Data wydania:
2021-07-26
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Uwagi:
1) § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, pkt 2 oraz pkt 3 lit. b i hwchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.; 2) § 1 pkt 1 lit. g tiret trzecie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.; 3) § 2 wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)