Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-09-13
Data wydania:
2021-08-11
Data wejścia w życie:
2021-11-01
Uwagi:
art. 1 pkt 10, 31, pkt 32 w zakresie art. 47g i pkt 33 lit. b, art. 2 oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Dyrektywy europejskie (1)