Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2021-02-03
Date of announcement:
2021-01-22
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)