Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2023-06-26
Data wydania:
2023-06-21
Data wejścia w życie:
2023-07-11
Uwagi:
§ 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie podwójne tiret piąte: 1) potrójne tiret trzynaste w zakresie lp. 65 i potrójne tiret czternaste wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.; 2) potrójne tiret ósme w zakresie lp. 39, potrójne tiret dziesiąte w zakresie lp. 51 i potrójne tiret trzynaste w zakresie lp. 64 wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)