Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2023-07-14
Data wydania:
2023-07-11
Data wejścia w życie:
2023-07-15
Z mocą od:
2023-01-01
Uwagi:
1) § 1 pkt 3 lit. d w zakresie objaśnień dotyczących świadczenia za długoletnią służbę, pkt 4 lit. b i pkt 5 wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2023 r., z mocą od dnia 1 marca 2023 r.; 2) § 1 pkt 4 lit. a wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2023 r., z mocą od dnia 21 kwietnia 2023 r.; 3) § 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz pkt 2 lit. b, § 2 i § 3 wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2023 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)