Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 listopada 1932 r. zmieniające Instrukcję Ministra Robót Publicznych z dn. 7 listopada 1931 r. w sprawie biletów, jakich używać powinny przedsiębiorstwa przewozowe, uiszczające opłatę na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczywiście sprzedanych biletów oraz w sprawie obliczania ryczałtowych opłat na rzecz tegoż Funduszu ("Monitor Polski" Nr 283, poz. 375)

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
1932-11-17
Data wydania:
1932-11-10
Data wejścia w życie:
1932-12-01
Organ wydający:
  • MIN. KOMUNIKACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)