Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 listopada 1950 r. w sprawie przeliczenia na nowy pieniądz kar pieniężnych, równowartości nieujętych przedmiotów występku i kosztów postępowania karnego, przewidzianych w prawie karnym skarbowym, oraz kwot, wypłacanych tytułem nagród za wykrycie przestępstw skarbowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1950-11-01
Data wejścia w życie:
1950-11-11
Z mocą od:
1950-10-30
Data uchylenia:
1970-01-01
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)