Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw handlu wewnętrznego gospodarki uspołecznionej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1950-04-07
Data wejścia w życie:
1950-04-19
Z mocą od:
1950-01-01
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Organ zobowiązany:
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)