Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy opracowywaniu norm dotyczących niektórych wyrobów przemysłowych oraz warunków ich przechowywania i obrotu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1956-11-23
Date of entry into force:
1956-12-13
Date of binding force:
1956-12-13
Date of repeal:
1986-04-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)