Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1958-09-24
Date of entry into force:
1958-10-07
Date of binding force:
1958-10-07
Date of repeal:
1961-01-25
Issuing authority:
  • MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repealing acts (1)