Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony wykazem
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1961-04-17
Date of entry into force:
1961-05-02
Date of binding force:
1961-05-02
Date of repeal:
1980-01-31
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Legal basis with article (2)
    References (1)
    Repealing acts (1)