Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie lądowych szlaków turystycznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony wykazem
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1962-04-10
Date of entry into force:
1962-05-08
Date of binding force:
1962-05-08
Date of repeal:
1989-01-31
Issuing authority:
  • PRZEW. GKKFIT
Obligated authority:
  • ZARZ. GŁÓWNY PTTK
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repealing acts (1)