Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 14 lipca 1962 r. w sprawie uwzględniania projektów wynalazczych w planach rozwoju techniki.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Pismo okólne
Data wydania:
1962-07-14
Data wejścia w życie:
1962-07-14
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW TECHNIKI
Hasła:
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)