Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1966-11-26
Date of entry into force:
1966-12-09
Date of binding force:
1966-09-01
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
 • MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Obligated authority:
 • MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Keywords:
  Legal basis (2)
  Legal basis with article (2)
  Repealed acts (3)
  References (4)
  Repeals arising from (1)