Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie zadań, składu i trybu działania Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1982-04-29
Date of entry into force:
1993-05-12
Date of binding force:
1993-05-12
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)