Wyszukiwanie

statystyka

Liczba znalezionych aktów: 1367. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 658 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
Dz.U. 2024 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2023 poz. 2747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024
Dz.U. 2023 poz. 2668 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2023 poz. 2430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej
Dz.U. 2023 poz. 1282 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
Dz.U. 2023 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2023 poz. 964 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2023 poz. 773 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2023 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
Dz.U. 2022 poz. 2769 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2022 poz. 2750 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2022 poz. 2453 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
Dz.U. 2022 poz. 2018 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
Dz.U. 2022 poz. 1551 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2022 poz. 1222 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Dz.U. 2022 poz. 1070 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
Dz.U. 2022 poz. 830 obowiązujący Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 459 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2021 poz. 2434 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2021 poz. 2303 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
Dz.U. 2021 poz. 2225 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 1641 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2021 poz. 1143 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 1071 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 955 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2021 poz. 733 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Dz.U. 2021 poz. 698 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
Dz.U. 2021 poz. 615 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2260 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2020 poz. 2107 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 2062 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
Dz.U. 2020 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1249 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2020 poz. 1098 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
Dz.U. 2020 poz. 837 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 743 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 629 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2020 poz. 560 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2020 poz. 443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2020 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Dz.U. 2019 poz. 2554 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2019 poz. 2366 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
Dz.U. 2019 poz. 2294 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1775 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2019 poz. 1728 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1567 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Dz.U. 2019 poz. 1446 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2019 poz. 1110 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2019 poz. 1106 uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2019 poz. 649 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2019 poz. 339 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2019 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 2103 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Dz.U. 2018 poz. 1909 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 997 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2018 poz. 717 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 332 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2471 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018
Dz.U. 2017 poz. 2453 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2017 poz. 2440 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2017 poz. 2399 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2017 poz. 1100 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2017 poz. 837 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 825 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2017 poz. 656 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych
Dz.U. 2017 poz. 249 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2017 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2017 poz. 169 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Dz.U. 2016 poz. 2121 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Dz.U. 2016 poz. 2021 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1916 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2016 poz. 1909 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2016 poz. 1864 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
Dz.U. 2016 poz. 1821 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2016 poz. 1722 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Dz.U. 2016 poz. 1068 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2016 poz. 705 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 460 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej
Dz.U. 2016 poz. 352 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2016 poz. 118 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 84 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 2313 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2266 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 2161 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 2044 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 2009 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 2015 poz. 1304 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016
Dz.U. 2015 poz. 1254 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 561 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 317 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Dz.U. 2015 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 78 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Dz.U. 2014 poz. 1992 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2014 poz. 1913 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji
Dz.U. 2014 poz. 1899 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2014 poz. 1829 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 1475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
Dz.U. 2014 poz. 1353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2014 poz. 1330 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Dz.U. 2014 poz. 1307 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Dz.U. 2014 poz. 1161 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Dz.U. 2014 poz. 178 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Dz.U. 2014 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Dz.U. 2013 poz. 1587 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2013 poz. 1585 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 1223 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Dz.U. 2013 poz. 1159 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Dz.U. 2013 poz. 844 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Dz.U. 2013 poz. 770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
Dz.U. 2013 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2013 poz. 129 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2013 poz. 2 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1391 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Dz.U. 2012 poz. 1390 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2012 poz. 1389 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 1009 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2012 poz. 822 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2012 poz. 591 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2012 poz. 466 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej
Dz.U. 2012 poz. 446 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2012 poz. 403 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2012 poz. 126 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2012 poz. 23 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1759 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1162 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1045 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1030 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2011 nr 131 poz. 764 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2011 nr 83 poz. 453 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2011 nr 11 poz. 57 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1749 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1727 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1658 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1615 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1595 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1594 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1295 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 742 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 84 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2010 nr 68 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 277 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 14 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1818 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1816 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1811 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1631 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1559 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1506 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1491 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1334 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 148 poz. 1197 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1040 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 85 poz. 717 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2009 nr 9 poz. 44 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2009 nr 7 poz. 37 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1541 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1358 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1293 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1232 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 194 poz. 1197 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1041 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2008 nr 106 poz. 677 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 85 poz. 518 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 508 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 36 poz. 202 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 1 poz. 1 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1786 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1785 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1525 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1521 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 779 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2007 nr 98 poz. 648 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 37 poz. 238 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1794 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1781 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1780 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U)
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1779 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 232 poz. 1690 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1593 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1219 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1181 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 65 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 386 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 36 poz. 246 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 226 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2006 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2178 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (CN)
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2038 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1707 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1706 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1705 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1482 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1285 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1146 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 117 poz. 987 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2849 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2817 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2759 uchylony Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN)
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2591 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2535 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2534 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2004 nr 217 poz. 2208 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2048 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2004 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1727 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN)
Dz.U. 2004 nr 95 poz. 957 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 543 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2195 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminów ich przedstawiania organowi nadzoru
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2125 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2030 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2022 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2021 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1994 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1538 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2003 nr 157 poz. 1533 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1381 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 127 poz. 1174 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 895 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 637 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 444 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 28 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2031 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2028 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2027 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1958 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1594 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1459 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1228 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1227 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.
Dz.U. 2002 nr 146 poz. 1226 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1044 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 598 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 366 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 141 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1724 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1701 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1641 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1318 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1191 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1052 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 913 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 912 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 100 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1188 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1088 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1072 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1044 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1026 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 922 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 888 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 641 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 276 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 275 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzoru wykazu nieruchomości i mieszkań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1047 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1045 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 879 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 863 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 218 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1075 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 918 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 854 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.
Dz.U. 1998 nr 110 poz. 689 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 632 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej.
Dz.U. 1998 nr 56 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1046 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 147 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 796 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania.
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 160 dotyczącej statystyki pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 246 obowiązujący Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1989 r. w sprawie terminów i sposobu przeprowadzania spisów w zakresie prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz związanych z tymi spisami obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 221 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o statystyce państwowej.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie przeprowadzenia w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 129 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 220 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. czerwcowego spisu rolniczego.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 328 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 244 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 8 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 31 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia w 1974 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o statystyce przemysłu gospodniego.
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 538 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, z dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Wschodnie Indie Holenderskie, Surinam i Curacao oraz Minchat Sabry Markaz Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o statystyce produkcji rolnej.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie statystyki cen.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności miasta Gdyni.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Diarb Negm Mahatta porozumienia o statystyce przyczyn zgonów z dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia niżej wymienionych państw do porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 367 wygaśnięcie aktu Porozumienie o statystyce przyczyn zgonów, podpisane wraz z protokółem podpisania w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 maja 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o statystyce produkcji rolnej.
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 63 obowiązujący Międzynarodowa konwencja dotycząca statystyk gospodarczych oraz protokół, podpisane w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 741 uchylony Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu ludności.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 278 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, protokółu oraz aktu końcowego międzynarodowej konferencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o statystyce budowlanej.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1930 nr 12 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o statystyce ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 707 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 69 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1928 r. o zmianie brzmienia § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 48 poz. 471 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1928 r. o zmianie wzorów kart zgłoszenia statystycznego towarów i notatek statystycznych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1928 nr 29 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1928 r. o statystyce zarobków.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Spraw Wojskowych w sprawie ustalenia terminu spisu zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o spisie koni, bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. o statystyce przemysłowej.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1927 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1927 r. o statystyce uboju zwierząt.
Dz.U. 1926 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1925 r. w sprawie statystyki ruchu naturalnego ludności na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o zmianie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1925 nr 53 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1925 nr 40 poz. 273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1003 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 995 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie znaczków statystycznych.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1924 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie spisu upraw w gospodarstwach rolnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru za rok gospodarczy 1922/1923.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Spisz i Orawę obowiązujących ustaw i rozporządzeń, normujących prawnie sprawy związane ze statystyką.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw i rozporządzeń normujących sprawy z zakresu statystyki administracyjnej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: brasławski, dziśnieński, duniłowiczowski i wileński, grodzieński i wołkowyski, oraz na gminy: białowieską, masiewską i suchopolską pow. bielskiego.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 60 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1923 nr 47 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 36 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 36 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 36 poz. 234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 32 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie statystyki strajków i lokautów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 16 poz. 104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy i rozporządzeń normujących prawnie sprawy związane ze statystyką.
Dz.U. 1922 nr 48 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 czerwca 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów.
Dz.U. 1922 nr 48 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1922 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Dz.U. 1922 nr 12 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty za karty statystyczne, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1921 nr 58 poz. 368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1921 nr 16 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków i lokautów.
Dz.U. 1921 nr 14 poz. 82 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 77 Obwieszczenie Prezydenta Ministrów z dnia 25 stycznia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
M.P. 2024 poz. 368 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 268 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
M.P. 2024 poz. 241 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1227 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2023 poz. 1174 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021
M.P. 2023 poz. 1068 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 r.
M.P. 2023 poz. 735 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 535 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 506 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 275 obowiązujący Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych, narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych
M.P. 2022 poz. 1114 obowiązujący Zarządzenie nr 352 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań
M.P. 2022 poz. 1039 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020
M.P. 2022 poz. 940 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r.
M.P. 2022 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2022 poz. 913 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 472 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 266 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r. i w drugim półroczu 2021 r.
M.P. 2022 poz. 84 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r.
M.P. 2022 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 991 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019
M.P. 2021 poz. 904 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 903 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 r.
M.P. 2021 poz. 660 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 641 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 449 obowiązujący Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań
M.P. 2021 poz. 446 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 440 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 363 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2017-2020
M.P. 2021 poz. 106 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 103 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1030 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018