Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1983 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1983 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1983, z przebiegu wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985 w roku 1983, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1983 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Uchwała
Data wydania:
1984-07-12
Data wejścia w życie:
1984-07-12
Organ wydający:
  • SEJM