Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 1992 r. w sprawie uruchomienia i przekazania środków na zaopatrzenie wsi w wodę, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of announcement:
1992-09-05
Date of entry into force:
1992-09-21
Date of binding force:
1992-09-21
Date of repeal:
1993-05-31
Issuing authority:
  • SEJM
Repeals arising from (1)