Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1994-03-02
Date of entry into force:
1994-03-09
Date of binding force:
1993-09-27
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)