Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1996-07-23
Data wejścia w życie:
1996-08-15
Data uchylenia:
1999-12-31
Organ wydający:
  • KIER. URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)