Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na typowych stanowiskach służbowych oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-02-04
Date of entry into force:
1997-06-23
Date of binding force:
1997-06-23
Date of repeal:
2001-12-06
Remarks:
Przepisy zarz. stosuje się do uposażeń za okres od dnia 1 stycznia 1997 r.
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)