Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-04-08
Date of entry into force:
1997-06-23
Date of binding force:
1997-04-08
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)